Inglise ärikeel

Kursus annab lähtealuse inglisekeelses äri-/majandusruumis orienteerumiseks. Omandatakse vastavad ingliskeelsed terminid ja väljendid ning ärikeele alused, et tulla toime muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas.

Ainekava täismahus