Parema koostöö osas palun täita ankeet:

https://forms.gle/QTeWc8MLVxoMc8sS6

 

 

Krundisisene liikluskorraldus ja parkimine :

Sissesõidu ees on olemasolev liiklusmärk 331 „Sissesõidu keeld“ koos lisatahvliga 891b „Välja arvatud territooriumi valdaja loal“.

Antud juhul on tegemist parkimiskorra kindlaks määramisega hoone juurde kuuluval maal.

Ligipääs HOONELE peab olema tagatud takistusteta:

  • Päästeametile
  • Kiirabile
  • Kooli teenindavale transpordile

 Sõidukite parkimine ei tohi hoonele tekitada täiendavat tuleohtu ega takistada päästetööd.

Päästemeeskonnal vajalik juurdepääs:

  • iga välisukse juurde
  • hädaväljapääsule

JUURDESÕIDUTEE

  • hoone seinast 5–8 m kaugusel
  • vähemalt 3,5 m laiune