VABADUS, VASTUTUS, VAIMSUS

Kolm olulist väärtust, millest TNG koolipere oma tegevustes juhindub, on  vaimsus, vabadus, vastutus. Valitud seitse tsitaati meie kooli vilistlastelt avavad  neid kolme tugisammast, aitavad meil paremini väärtustada oma eripära ning  hoida üheskoos tegutsedes sihti silme ees. 

President ja kirjanik Lennart Meri: „Kogemustega on kord juba nii, et neid leiab  ainult minevikust.“ 

Kõrgushüppaja ja olümpiavõitja Jüri Tarmak: „Harjutuste tegemisel peab iga hetk  olema maksimaalne keskendatus. Kui sul hakkab keskendumine ära minema, siis  lisa raskusastet.“ 

Helilooja Eino Tamberg: „Looming on üks elus mängimise võimalusi. Me tõesti  peaksime elus julgema mõnikord mängida, vigurdada. Peaasi, et seda pahaks ei  pandaks.“ 

Botaanik Hans-Voldemar Trass: „Kui meie praegused agar-tulutud  koolireformaatorid tõesti tahavad teada, milline on üks tõeliselt loomingulise  kooli mudel – tulgu ja uurigu Nõmme gümnaasiumi ajalugu ja kogemusi.“ Psühholoog ja rektor Peeter Tulviste: „Meie koolis soodustati igati noorte  inimeste saavutus- ja eneseteostusvajadust. Me võistlesime seal absoluutselt  kõiges, küll spordis, küll kultuurivaldkonnas, näiteks kõnevõistlustel, kusjuures  õpetajad tõstsid esile mitte ainult neid, kes hästi õppisid, vaid ka neid, kes olid  muidu aktiivsed.“ 

Akadeemik Endel Lippmaa: „Vabadusega käib koos vajadus ise oma asjadega  hakkama saada, ilma välise abita.“ 

Lavastaja ja teatripedagoog Voldemar Panso: „Ja väga oluline on veel see, et õnn  ei külasta kunagi ükskõikseid.“