Väärtustame elukestvat õpet, õppides koos ja vahetades kogemusi. Oleme tulevikku vaatav kool ja seega oleme oma põhiväärtused sõnastanud nii, et esimestest tähtedest moodustub sõna TULEVIK.

 

Traditsioonid – meil on väljakujunenud ja pikaaegsed traditsioonid.

Uuendusmeelsus – oleme avatud uutele ideedele ja muutustele ühiskonnas.

Loomevabadus – igal õpetajal on võimalus ja vabadus rakendada erinevaid õppemeetodeid, muutes õppetöö õpilaste jaoks konstruktiivseks, mitmekesiseks ja huvitavaks. 

Eesmärgistatus – töötame ühiste eesmärkide nimel.

Väärtuspõhisus – väärtustame vaimsust, haritust ja loovust.

Inimlikkus – suhtume üksteisesse heatahtlikult, empaatiliselt ja mõistvalt. 

Koostöö – kaasame oma tegemistesse lapsevanemaid, vilistlasi, Nõmme koole, Eesti kõrgkoole ja teisi asutusi.