SISEKORD

Kodukord

Koolikohustuse täitmise ja koolist puudumiste jälgimine 

Õpilaste õigused ja kohustused

Õppekäikude jne korraldamise juhend

Autahvlile ja sportlaste stendile kandmise statuut

Mütsi statuut

Lipu statuut

 

ÕPPETÖÖ

Kooli õppekava

Hindamise korraldus

Koolieksami eristuskiri

Üleminekueksamite nõuded, tingimused ja kord 

 

BLANKETID

Taotlus õppetööst vabastamiseks

Üleminekuklassidesse kandideerimise avaldus

Uurimistöö ja praktilise töö avaldus

 

ÜLDINE

TNG põhimäärus

TNG töötasujuhend

 

KORRUPTSIOONIENNETUS

Korruptsiooniennetuse Käskkiri 

Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamiseks

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund