Õpilaste arv

2023/24 õppeaastast on Tallinna Nõmme Gümnaasiumi   munitsipaalgümnaasium, kus õpib 303 õpilast 10.-12. klassis.

Õpilased on jaotunud kolme õppesuuna vahel: humanitaar-meedia, loodus- ning reaalsuund.

10. klassis on igas suunas üks klass.

11. ja 12. klassis on üks humanitaar-meediasuuna-, üks loodussuuna- ning 2 reaalsuunaklassi.

10. kl sisseastumise statistika

Riigieksamite koond