Hoolekogu esimees:

Kristjan Tammik – lastevanemate esindaja,

Hoolekogu aseesimees:

Kalle Kingsepp – lastevanemate esindaja,

Hoolekogu liikmed:

Margit Aalberg – lastevanemate esindaja

Aaron Soo – õpilaste esindaja

Andero Vaarik – õpetajate esindaja

Karin Klemmer – õpetajate esindaja

Karl Känd – vilistlaste esindaja

Karmo Kuri – Nõmme Linnaosa vanem, linnaosa esindaja

 

Hoolekogu kontakt: 

 

Hoolekogu otsused