Nõmme Gümnaasiumi  HEV koordinaator/nõustaja on Anna Maikallo.

Koordinaatori kabinet asub Nõmme majas (Raudtee 73) ruumis 023.

HEV koordinaator/nõustaja suunab ja korraldab  koolis ja kooliväliselt  õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajalikku tuge ja koostööd. Koordinaator  aitab õpilasel koolielu ja õpingutega kohaneda,  selgitab välja tema õpet ja arengut takistavad asjaolud ning koordineerib õpilase juhtumipõhist koostööd õpilase vanematega. Koostöö raames korraldab koordinaator kohtumisi ja vestlusi õpilaste, õpetajate, tugispetsialistide ja lapsevanemate vahel  ning nõustab  vajadusel osapooli. Toetab ja juhendab õpetajat või lapsevanemat õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel.  Teeb ettepanekuid koolis ja kooliväliselt pakutavate õpilast toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks. Lapse õppe ja arengu toetamiseks parimate võimalike meetodite ja lahenduste leidmiseks ja rakendamiseks  teeb koordinaator tihedat võrgustikuülest koostööd valdkonna spetsialistidega väljastpoolt kooli. 

 

Võta koordinaatoriga ühendust, kui vajad tuge koolieluga kohanemisel, esineb  raskusi õppetöös, on kujunemas keerulised suhted kodus või koolis kaasõpilase või õpetajaga. Võid koordinaatori poole pöörduda ka juhul, kui valikute tegemine tundub raske või vajad lihtsalt kedagi, kes on valmis Sind  ära kuulama.  Usun, et hinnanguvaba ja erapooletu nõu võib Sulle abiks olla ka mõnes muus küsimuses, millele koos on kergem vastust leida.   

 

Vastuvõtt (eelregistreerimisel)

T 14:00 -16:00

K 16:00 -18:00

N 9:00 -11:00

Vestlusele või nõustamisele sobiva aja broneerimiseks  helista  E-N   9:00-18:00 telefonile 5116748