Nõmme Gümnaasiumi raamatukogu asub 1999. aasta jaanuaris valminud tornis

Avatud E-R 9.00-15.00

TNG raamatukoguhoidja: Inga Eiche

telefon: 65 72 393

TNG raamatukogu kasutamise eeskiri

Nõmme Gümnaasiumi raamatukogu võivad kasutada ja raamatukogu lugejaks olla kõik Nõmme Gümnaasiumi õpilased, õpetajad, teenindav ja halduspersonal.

Kooliraamatukogu laenutab lugejatele raamatuid, õpikuid ja muid infokandjaid.

Kooli raamatukogu kasutamine on tasuta.

Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.

Korraga saab laenutada kuni 3 raamatut, tagastamistähtaeg on 2 nädalat.

Koju laenutatud raamatute tagastamistähtaega võib pikendada, kui neid pole soovinud teised lugeda.

Kooliraamatukogu laenutab ainueksemplare ja erilise sisuga raamatuid kasutamiseks ainult raamatukogu lugemissaalis või lühikese tähtajaga (1-2 päeva)

Lugeja peab raamatuid ja muid infokandjaid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumisest teatama raamatukoguhoidjale.

Tagastamata või rikutud raamatud ja muud infokandjad tuleb lugejal asendada teise eksemplari või raamatuga, mille raamatukoguhoidja on hinnalt samaväärseks tunnistanud