Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 2023/2024. õppeaasta eesmärgid

Dokumentatsiooni uuendamine.

Huvitegevuse arendamine ja mitmekesistamine.

Kooli maine kujundamine läbi erinevate tegevuste.

Õppekava uuendamine.

Töökeskkonna parendamine.

Gümnaasiumi arengukava elluviimine.

Spordihoone, Põllu 68 täiemahuline arengukava elluviimine.

Üldtööplaan