• Tallinna Nõmme Gümnaasium

    Kogukonnale avatud, hooliv, pikaajalisi traditsioone väärtustav, õppiv ja arenev kool

    otseülekanne

Reaalharu

Reaalharu peaks valima õpilane, kes on huvitatud matemaatikast, loodusseadustest ja loodusseaduste rakendamisest süvaõppe tasemel.

Vaata tunnijaotusplaani

Loodusharu

Loodusharu keskseks teemaks on „Keskkond ja inimene“. Süvendatult õpitakse bioloogiat, keemiat, geograafiat ja füüsikat ning suur tähtsus on praktilistel ülesannetel ja uurimistöödel.

Loodussuund korvpalliharu

Koostöös BC Kalev Cramo/KK Sokud soovitakse pakkuda  gümnaasiumiharidusele lisaks ka võimalust korvpallialaste oskuste/võimete arendamiseks.  Korvpalliharu on heaks ettevalmistuseks ka kehakultuuriteaduskonda õppima suundumisel (kehakultuur ja rekreatsiooni korraldus) ja treeneriametiks ettevalmistumisel.

Vaata tunnijaotusplaani

Humanitaar-meediaharu

Humanitaar-meediasuuna eesmärk on süvendatud üldkultuuriliste ja keeleteadmiste pakkumine.

Vaata tunnijaotusplaani

Kontakt

Tel: (+372) 6 572 133

e-post:

Raudtee 73

Tallinn 11620

Registrikood: 75016651