• Tallinna Nõmme Gümnaasium

    Kogukonnale avatud, hooliv, pikaajalisi traditsioone väärtustav, õppiv ja arenev kool

Reaalharu

Reaalharu peaks valima õpilane, kes on huvitatud matemaatikast, loodusseadustest ja loodusseaduste rakendamisest süvaõppe tasemel.

Vaata tunnijaotusplaani

Loodusharu

Loodusharu keskseks teemaks on „Keskkond ja inimene“. Süvendatult õpitakse bioloogiat, keemiat, geograafiat ja füüsikat ning suur tähtsus on praktilistel ülesannetel ja uurimistöödel.

Vaata tunnijaotusplaani

Humanitaar-meediaharu

Humanitaar-meediasuuna eesmärk on süvendatud üldkultuuriliste ja keeleteadmiste pakkumine.

Vaata tunnijaotusplaani 

Kontakt

Tel: (+372) 6 572 133

e-post:

Raudtee 73

Tallinn 11620

Registrikood: 75016651