Filosoofia jätkukursus

Iseseisva maailmakaemusliku mõttevõime arendamine, üksikute eluolukordade üldistamisoskus ja enese suhestamine ümbritsevaga, vastuste otsimine ja leidmine noore inimese eksistentsiaalsetele küsimustele, oskus seostada omavahel uuelt tasandilt seni õpitud ja õpitavad ained.

Ainekava täismahus