Hispaania keel

Kursus annab esmased teadmised hispaania keelest ja kultuurist. Kursuse baasil on võimalik edaspidi juba iseseisvalt keelt õppida. Õpilane saab selgeks häälduse ning peamised grammatikareeglid, mis loovad keele õppimiseks head eeldused.

Ainekava täismahus