Arvuti veebiprogrammeerimine ja andmetöötlus

Saada ülevaade veebirakenduste loomisel kasutatavatest tehnilistest lahendustest.

Ainekava täismahus