Joonestamine

Anda teadmised ja praktilised oskused jooniste vormistamiseks ja valmistamiseks, õpetada jooniste lugemise oskust, arendada ruumikujutlusvõimet, silmamõõtu ja loogilist mõtlemist.

Ainekava täismahus