3D kunst

3D kunsti ainekava hõlmab tutvumist 3D-tehnoloogiaga, virtuaalkeskkondade, manipuleeritavate ja
prinditavate 3D-mudelitega. Õppeülesanded, vestlused, arutelud ja analüüs kujundavad arusaama

multimeedia olemusest, terminoloogiast ja tehnilistest pädevustest. Arendatakse tehnilisi pädevusi, vaatlus-
võrdlus- ja analüüsioskust ning leitakse loomingulisi lahendusi. Õppetöös ja õppesisu valikul peetakse silmas

iga õppuri individuaalset võimekust ja koostöövalmidust, õppemeetodid – nii praktilised harjutused kui
katsetööd ning kaasaegne ja moodne tehnoloogia (arvutid) arendavad ja kujundavad huvi antud valdkonna
vastu.

Ainekava täismahus