Udmurdimaa 2014

Väike kollane 8-kohaline Fiat kihutas läbi Venemaa avaruste Udmurdimaa pealinna Ižkari poole, kus Kuzebai Gerdi nimelises Gümnaasiumis oodati sõpru Tallinna Nõmme Gümnaasiumist. 

6 meie kooli õpetajat võtsid kevadisel koolivaheajal ette reisi, mida finantseeris Hõimurahvaste Programm ja mille pikkus oli 5000 kilomeetrit ja kestvus 8 päeva. Läbielatud seikluste ja kogetud emotsioonide kaudu sai taas kinnitust ehe arusaam, mis tähendab olla hõimurahvas ning hõimlane. Reis oli vastastikku rikastav nii kultuuri- kui ainealaselt. Polnud ülemäärast paatost kõnedes ega ka ülepakutud pidulikkust vastuvõttudel. Kõik oli lihtne, südamlik ja siiras.

Õppealajuhataja Karin Klemmer viis sõpruskoolile Eesti autorite kirjutatud matemaatikaõpikuid ja õppematerjale, kummutamaks imestust, et matemaatikat on võimalik õpetada meie emakeeles. Kohalik õpetaja oli kingitusest nii erutatud, et suutis vaid kallistada ja kallistada… 

Käsitööõpetaja Koidu Archipov tutvustas eestlaste käsitööalaseid arenguid ja kooliprogrammis olevaid õppekavasid. Läbiviidud praktilised tunnid venisid ja venisid, sest õpilased ei tahtnud Koidul minna lasta.

Artur Stepanov jagas kogemusi IT-vallas, tutvustades ka sealsele kooliperele arvuti kalendrisüsteemi, mis rakendus eelmisest sügisest meie enda koolis. Samuti aitas ta e-kooli kogemuse najal lahendada erinevaid IT-rakenduste probleeme.

Kersti Sepper andis inglise keele tunni eesti kultuuri- ja keelearengu strateegiatest, tehes ülevaate ka äsjatoimunud emakeelepäevast ja selle olulisusest meie kultuuriruumis. Inga Eiche käis kuulamas, kuidas jagatakse õpetusi udmurdi keeles. Kõiki neid sündmusi kajastas ka kohalik televisioon.

Jällenägemine saab olema peagi, kohtumispaik Nõmme Gümnaasium!

 

Pilte vaata SIIT