Tallinna Nõmme GümnaasiumTunniplaan 2021/2022 II pa Untis 2019
Tallinnalates 2. maist 202216.5.2022 16:03


Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
10h
geograafia
Tm 308
inglise keel
Be 406
vene keel
Ha 311
matemaatika
La 207
keemia
Va 206
eesti keel
Ec 113
geograafia
Tm 308
saksa keel
Am 211
vene keel
Ha 311
matemaatika
La 207
ajalugu
Ta 210
kirjandus
Ec 113
psühholoogia
Ps 111
matemaatika
La 207
inglise keel
Be 406
vene keel
Ha 311
saksa keel
Am 113
keemia
Va 206
Koor.
Kn 313
füüsika
Ra 405
kirjandus
Ec 113
ajalugu
Ta 210
vene keel
Ha 311
uurimistöö alused
Va 206
inglise keel
Be 406
Meedia
Me 111
muusika
Kn 313
ajalugu
Ta 210
kehaline kasvatus
kirjandus
Ec 113
inglise keel
Lg 211
inglise keel
Lg 211
vene keel
Ha 311
saksa keel
Am 211
vene keel
Ha 311
saksa keel
Am 311
inglise keel
Lg 211
inglise keel
Lg 211
saksa keel
Am 111
saksa keel
Am 111
kehaline kasvatus
Pa
10r1
keemia
Va 206
inglise keel
405
eesti keel
Ec 113
füüsika
Pi 307
füüsika
Pi 405
geograafia
Tm 308
vene keel
Ha 111
kirjandus
Ec 113
matemaatika
206
füüsika
Pi 405
vene keel
Ha 308
keemia
Va 206
inglise keel
113
ajalugu
Ta 210
muusika
Kn 313
matemaatika
307
Koor.
Kn 313
kirjandus
Ec 113
kehaline kasvatus
Pa
geograafia
Tm 308
inglise keel
208
matemaatika
115
vene keel
Ha 308
uurimistöö alused
Va 206
ajalugu
Ta 210
inglise keel
405
psühholoogia
Ps 313
matemaatika
206
kehaline kasvatus
10r2
füüsika
Pi 307
matemaatika
210
ajalugu
Ta 210
vene keel
Le 116
inglise keel
Lg 211
matemaatika
303
geograafia
Tm 308
eesti keel
Ec 113
kirjandus
Ec 113
füüsika
Pi 307
inglise keel
Lg 211
vene keel
Le 116
uurimistöö alused
Va 206
matemaatika
206
muusika
Kn 313
Koor.
Kn 313
geograafia
Tm 308
matemaatika
405
kirjandus
Ec 113
keemia
Va 206
matemaatika
115
kehaline kasvatus
Pa
matemaatika
303
ajalugu
Ta 210
eesti keel
Ec 113
keemia
Va 206
kirjandus
Ec 113
füüsika
Pi 307
psühholoogia
Ps 313
inglise keel
Lg 211
inglise keel
Lg 211
inglise keel
Lg 211
kehaline kasvatus
10l
vene keel
Le 116
uurimistöö alused
Va 206
inglise keel
405
kirjandus
Na 405
keemia
Va 206
ajalugu
Ta 210
kirjandus
Na 310
geograafia
Tm 308
psühholoogia
Ps 111
bioloogia
Sa 208
matemaatika
La 207
ajalugu
Ta 210
füüsika
Pi 303
keemia
Va 206
muusika
Kn 313
inglise keel
210
kirjandus
Na 308
Koor.
Kn 313
bioloogia
Sa 310
vene keel
Le 116
geograafia
Tm 308
inglise keel
208
kehaline kasvatus
Pa
matemaatika
La 207
bioloogia
Sa 310
vene keel
Le 116
füüsika
Pi 307
matemaatika
La 207
kirjandus
Na 113
matemaatika
La 207
vene keel
Ha 311
vene keel
Ha 311
kehaline kasvatus
vene keel
Ha 311
11h
muusika
Kn 313
ajalugu
So 208
matemaatika
La 207
eesti keel
To 115
inglise keel
Pi 022
inglise keel
Be 406
arvuti.
St
füüsika
Ra 111
kirjandus
To 115
saksa keel
Am 211
inglise keel
Pi 022
ajalugu
So 208
kehaline kasvatus
Si
majandus.
Ku 313
kunst
So 208
eesti keel
To 115
kirjandus
To 115
saksa keel
Am 113
ajalugu
So 208
saksa keel
Am 113
Koor.
Kn 313
keemia
Va 206
filosoofia
Ta 210
bioloogia
Km 111
geograafia
Tm 308
matemaatika
La 207
saksa keel
Am 111
matemaatika
La 207
bioloogia
Km 405
matemaatika
La 207
kirjandus
To 115
inglise keel
Be 406
vene keel
Le 116
kunst
So 208
inglise keel
Be 406
inglise keel
Pi 022
Hispaania k.
405
vene keel
Le 116
inglise keel
Be 406
kehaline kasvatus
vene keel
Le 116
vene keel
Ha 311
vene keel
Ha 311
inglise keel
Pi 022
vene keel
Ha 311
11r1
muusika
Kn 313
kirjandus
To 115
vene keel
Ha 311
vene keel
Le 116
geograafia
Tm 308
matemaatika
Kl 303
arvuti.
St
kehaline kasvatus
Si
füüsika
Aa 307
matemaatika
Kl 303
inglise keel
Be 406
inglise keel
Pi 022
majandus.
Ku 313
füüsika
Aa 307
ajalugu
So 208
filosoofia
Ta 210
kirjandus
To 115
eesti keel
To 115
bioloogia
Sa 310
Koor.
Kn 313
matemaatika
Kl 303
füüsika
Aa 307
vene keel
Ha 311
eesti keel
To 115
bioloogia
Sa 310
joonestamine
Jo 210
ajalugu
So 208
matemaatika
Kl 303
keemia
Va 206
inglise keel
Pi 022
inglise keel
Pi 022
inglise keel
Be 406
Hispaania k.
405
kehaline kasvatus
inglise keel
Pi 022
inglise keel
Be 406
vene keel
Le 116
inglise keel
Be 406
11r2
muusika
Kn 313
matemaatika
Kl 303
geograafia
Tm 308
ajalugu
So 208
kunst
So 208
St
keemia
Va 206
füüsika
Aa 307
ajalugu
So 208
kirjandus
To 115
kehaline kasvatus
Si
joonestamine
Jo 405
Vk
Le 116
matemaatika
Kl 303
füüsika
Aa 307
bioloogia
Sa 310
Inglise keel
Pi 022
matemaatika
Kl 303
Koor.
Kn 313
füüsika
Aa 307
Inglise keel
Pi 022
kirjandus
To 115
filosoofia
Ta 210
matemaatika
Kl 303
matemaatika
Kl 206
majandus.
Sa 313
bioloogia
Sa 310
Vk
Le 116
kunst
So 208
eesti keel
To 115
Inglise keel
Pi 022
Hispaania k.
kehaline kasvatus
Vk
Ha 311
Inglise keel
Be 406
Inglise keel
Be 406
Vk
Ha 311
Inglise keel
Be 406
11l
muusika
Kn 313
matemaatika
310
eesti keel
To 115
füüsika
Pi 307
bioloogia
Sa 310
geograafia
Tm 308
arvuti.
St
vene keel
Le 116
filosoofia
Ta 210
kehaline kasvatus
Si
ajalugu
So 208
kirjandus
To 115
matemaatika
310
matemaatika
206
kirjandus
To 115
eesti keel
To 115
bioloogia
Sa 310
füüsika
Pi 310
inglise keel
Pi 022
joonestamine
Jo 405
Koor.
Kn 313
matemaatika
207
bioloogia
Sa 310
keemia
Va 206
inglise keel
Pi 022
inglise keel
Pi 022
geograafia
Tm 308
majandus.
Sa 313
matemaatika
303
keemia
Va 206
inglise keel
Pi 022
vene keel
Le 116
ajalugu
So 208
Hispaania k.
vene keel
Ha 311
kehaline kasvatus
inglise keel
Be 406
inglise keel
Be 406
inglise keel
Be 406
inglise keel
Be 406
vene keel
Ha 311
7a
matemaatika
207
ajalugu
So 208
Loodusõpetus
Sa 313
bioloogia
112
kirjandus
Si 112
Inglise keel
Sp 109
Koor.
Vo 313
eesti keel
Si 112
Loodusõpetus
Sa 111
muusika
Vo 313
eesti keel
Si 112
matemaatika
303
kehaline kasvatus
Ve
inglise keel
ajalugu
So 208
matemaatika
H21
kunst
Ra 111
matemaatika
112
matemaatika
H21
kirjandus
Si 112
Inglise keel
Sp 109
kirjandus
Si 112
Inimeseõpetus
Km 307
Inglise keel
Sp 109
vene keel
Ki
bioloogia
308
geograafia
Sa 308
Inglise keel
Sp 109
Käsitöö
Ar
Vk
Pi 311
Vk
Pi 013
inglise keel
eesti keel
ec
eesti keel
ec
eesti keel
ec
eesti keel
ec
kehaline kasvatus
Le
vene keel
Ki
eesti keel
ec
Vk
Pi 310
Tööõpetus
Or
vene keel
Ki
inglise keel
Vk
Pi 308
Vk
Pi 310
7b
eesti keel
Si 112
bioloogia
307
matemaatika
ül 111
Vk
Sm 013
Loodusõpetus
210
kehaline kasvatus
Koor.
Vo 313
ajalugu
So 208
Inglise keel
Sp 109
eesti keel
Si 112
matemaatika
ül 308
muusika
Vo 313
Käsitöö
Ar
eesti keel
Si 112
kunst
Ra 111
Inglise keel
Sp 109
bioloogia
308
geograafia
Sa 310
kehaline kasvatus
Le
Vk
Sm 013
Loodusõpetus
208
eesti keel
Si 112
matemaatika
ül 405
matemaatika
ül 210
Inimeseõpetus
Km 308
Inglise keel
Sp 109
eesti keel
Si 112
ajalugu
So 208
Vk
Sm 013
matemaatika
ül 111
Vk
Sm 013
Inglise keel
Sp 109
Vk
Sm 013
Tööõpetus
Or
Vk
Sm 013
Inglise keel
Sp 109
Inglise keel
Sp 109
7c
eesti keel
Si 112
Inglise keel
Sp 109
bioloogia
112
kehaline kasvatus
Koor.
Vo 313
Loodusõpetus
Sa 303
muusika
Vo 313
ajalugu
So 208
bioloogia
310
matemaatika
ül 308
ajalugu
So 208
kunst
Ra 111
Inglise keel
Sp 109
eesti keel
Si 112
kehaline kasvatus
Le
matemaatika
ül 111
Vk
Pi 211
Inimeseõpetus
Km 310
Vk
Pi 211
eesti keel
Si 112
Käsitöö
Ar
Vk
Pi 022
eesti keel
Si 112
Loodusõpetus
Sa 405
geograafia
Sa 308
matemaatika
ül 111
Vk
Pi 013
Vk
Pi 116
Vk
Pi 022
Inglise keel
Sp 109
Inglise keel
Sp 109
Tööõpetus
Or
Inglise keel
Sp 109
8a
kehaline kasvatus
Pa
geograafia
Sa 310
matemaatika
La 207
ajalugu
Gr 303
Vk
Sm 013
Käsitöö
Ar
Koor.
Vo 313
keemia
Va 206
füüsika
Pi 405
Inimeseõpetus
Sa 310
Inglise keel
Sp 109
matemaatika
Tu tor
geograafia
Sa 310
Inglise keel
Sp 109
bioloogia
308
eesti keel
ec
eesti keel
Si 112
Inglise keel
Sp 109
kunst
Ta H 3
matemaatika
La 207
keemia
Va 206
muusika
Vo 313
Vk
Sm 013
füüsika
Pi 307
Vk
Sm 013
matemaatika
Tu tor
bioloogia
310
ajalugu
Gr 112
Vk
Sm 013
kehaline kasvatus
eesti keel
ec
Inglise keel
Sp 109
Tööõpetus
Or
Vk
Sm 013
kirjandus
Si 112
matemaatika
La 207
Vk
Sm 013
matemaatika
La 207
kirjandus
Si 112
matemaatika
Tu tor
eesti keel
ec
Inglise keel
Sp 109
Inglise keel
Sp 109
eesti keel
Si 112
matemaatika
La 207
8b
ajalugu
Gr 405
Inimeseõpetus
Sa 111
eesti keel
Si 112
Inglise keel
Sp 109
Käsitöö
Ar
Koor.
Vo 313
Inglise keel
Sp 109
eesti keel
Si 112
füüsika
Pi 405
matemaatika
La 207
geograafia
Sa 310
Vk
Sm 013
kirjandus
Si 112
keemia
Va 206
matemaatika
La 207
ajalugu
Gr 405
Inglise keel
Sp 109
Vk
Sm 013
matemaatika
La 207
Vk
Sm 013
matemaatika
La 207
geograafia
Sa 310
muusika
Vo 313
bioloogia
208
matemaatika
La 207
kirjandus
Si 112
bioloogia
207
kehaline kasvatus
Pa
kunst
Ta H 3
keemia
Va 206
füüsika
Pi 307
Vk
Sm 013
Tööõpetus
Or
Vk
Sm 013
Inglise keel
Sp 109
Vk
Sm 013
Inglise keel
Sp 109
Inglise keel
Sp 109
kehaline kasvatus
9a
matemaatika
206
eesti keel
Ec 113
ajalugu
Gr 208
ühiskonnaõpetus.
Ta 210
geograafia
Sa 310
füüsika
Pi 307
Koor.
Vo 313
muusika.
Vo 313
keemia
Va 206
bioloogia
303
Inglise keel
Ar 211
Vk
Ha 311
eesti keel
Ec 113
õpiabi
111
bioloogia
405
matemaatika
112
Vk
le arv
kunst
Ra 111
füüsika
Pi 307
Matemaatika
Tu tor
ühiskonnaõpetus.
Ta 210
matemaatika
112
Inglise keel
Ar 313
matemaatika
303
eesti keel
Ec 113
Inglise keel
Ar 022
keemia
Va 206
eesti keel
Ec 113
geograafia
Sa 115
Vk
Ha 311
ajalugu
Gr 112
matemaatika
303
kehaline kasvatus.
Pa
õpiabi
Ec 113
Vk
le 311
Inglise keel
Ar 116
Matemaatika
Tu tor
Inglise keel
Ar 022
Matemaatika
Tu tor
Vk
Ha 311
Matemaatika
Tu tor
Vk
le 116
Inglise keel
Ar 211
Matemaatika
Tu tor
kehaline kasvatus.
9b
ühiskonnaõpetus
Ta 210
kehaline kasvatus
Pa
Matemaatika
ül 111
eesti keel
Na 112
õpiabi
ül 111
Koor.
Vo 313
Matemaatika
ül 115
ühiskonnaõpetus
Ta 210
eesti keel
Na 210
keemia
Va 206
Inglise keel
211
õpiabi
Na
geograafia
Sa 310
ajalugu
Gr 405
kunst
Ra 111
füüsika
Pi 307
eesti keel
Na 308
Vk
Sm 013
Inglise keel
211
keemia
Va 206
Matemaatika
ül 210
bioloogia
111
geograafia
Sa 310
muusika
Vo 313
Inglise keel
211
Vk
Sm 013
ajalugu
Gr 308
Inglise keel
211
bioloogia
111
füüsika
Pi 307
Matemaatika
ül 111
eesti keel
Na 115
eesti keel
Na 115
kehaline kasvatus
Vk
Sm 013
Inglise keel
211
Vk
Sm 013
Vk
Sm 013
Vk
Sm 013
9c
geograafia
Sa 310
ajalugu
Gr 405
Matemaatika
ül 111
keemia
Va 206
füüsika
Pi 307
eesti keel
Ec 113
Matemaatika
ül 111
õpiabi
ül
Koor.
Vo 313
kirjandus
Ec 113
Matemaatika
ül 207
Inglise keel
311
muusika
Vo 313
ühiskonnaõpetus
Ta 210
kunst
Ta H 3
vene keel
Sm 013
keemia
Va 206
füüsika
Pi 113
vene keel
Sm 013
geograafia
Sa 303
ajalugu
Gr 405
bioloogia
208
Inglise keel
116
Matemaatika
ül 405
vene keel
Sm 013
eesti keel
Ec 113
kehaline kasvatus
Matemaatika
ül 111
kirjandus
Ec 113
Inglise keel
211
ühiskonnaõpetus
Ta 210
õpiabi
Ec 113
vene keel
Sm 013
Inglise keel
211
Inglise keel
113
vene keel
Sm 013
Inglise keel
307
kehaline kasvatus
Pa
vene keel
Sm 013
9h
eesti keel
Ki 401
eesti keel
Ki
Inglise keel
Ar 401
ühiskonnaõpetus.
Ta 210
muusika.
Vo 313
Vk
Ar 401
füüsika
Ra 401
Matemaatika
Tu tor
geograafia
Ra 401
eesti keel
Ki 401
Inglise keel
Ar 401
bioloogia
Ra 401
geograafia
Ra 401
keemia
Ra 401
Matemaatika
Tu tor
Vk
Ar 401
kunst
Ra 111
ühiskonnaõpetus.
Ta 210
ajalugu
Gr 401
Matemaatika
Tu tor
bioloogia
Ra 401
keemia
Ra 401
füüsika
Ra 401
eesti keel
Ki 401
eesti keel
Ki
ajalugu
Gr 401
Inglise keel
Ar 401
Vk
Ar 401
kehaline kasvatus.
Pa
matemaatika
Ra 401
matemaatika
Ra 401
matemaatika
Ra 401
kehaline kasvatus.
12h
matemaatika
La 207
matemaatika
La 207
Koor.
Kn 313
bioloogia
Km
bioloogia
Km 115
matemaatika
La 207
12r
matemaatika
303
matemaatika
115
matemaatika
206
matemaatika
115
Koor.
Kn 313
bioloogia
Km 115
bioloogia
Km
matemaatika
303
matemaatika
310
12l
matemaatika
303
matemaatika
207
matemaatika
303
matemaatika
308
matemaatika
303
Koor.
Kn 313
matemaatika
208
Nr. Õp,Aine,Ruum Kl Aeg Koolinädal Õpil Tekst Kobar Rea tekst 2 Õpperühm Nr. Õp,Aine,Ruum Kl Aeg Koolinädal Õpil Tekst Kobar Rea tekst 2 Õpperühm
1) Kn1, Koor, 313 10r2, 10h, 10l, 10r1, 11h, 11r1, 11l, 12h, 12r, 12l, 11r2   1-5           5) Põder, Hispaania k 11l, 11r2   1-5          
2) St, Arvuti 11h, 11r1, 11l   1-5           6) Sadrak, Maj, 313 11r2, 11l   1-5          
  St 11r2               7) Voi1, Koor, 313 9c, 9b, 9a, 8b, 8a, 7c, 7b, 7a   1-5          
3) Põder, Hispaania k, 405 11r1, 11h   1-5           8) Talts, Üh, 210 9a, 9h   1-5          
4) Kukk, Maj, 313 11h, 11r1   1-5           9) Voi, Mu, 313 9a, 9h   1-5          
                    10) Palts, Keh 9a, 9h   1-5          
                    11) Järvik, Keh 9a, 9h   1-5          
Untis 2019         Kanna indeks üle         Untis Tunniplaani tarkvara
21-22 lõpukell