Tallinna Nõmme Gümnaasiumi loodusklassidele matkaraja loomine ja selle rakendamine distantsõppe nädalal kehalise kasvatuse tunni raames (Võtmesõnad: matkarada, nutitelefon ja distantsõpe)

0.00 Avg rating0 Votes
Series: Uurimistööd ja praktilised tööd
Authors:
Binding: Hardcover
Physical Form: Book
Size: Huge
Type: Digital

„Tallinna Nõmme Gümnaasiumi loodusklassidele matkaraja loomine ja selle rakendamine distantsõppe nädalal kehalise kasvatuse tunni raames“

retsensioon

 

Teema valik huvitav ja aktuaalne. Töö käigus selgus, et töö oli huvitav  osalejatele kui ka tööautorile.

Töö maht on kokku 26 lehekülge, suur osa sellest on lisad 5 lehekülge  ja kasutatud kirjandus 3 lehekülge.

Töökäik on väga lühidalt ning pealiskaudselt kirjutatud.

Distantsõppe periood pakkus erinevaid rakendusi alla laadimiseks  ning kasutamiseks.  Actionbound rakenduse kasutamine selliseks ülesandeks on igati hea valik ja see täitis töö eesmärgi.

Põnev on nutivahendid kasulikult tööle rakendada. Osalejad jäid rahule nii raja pikkuse kui ka küsimustega.

Töö vormistus on korrektne. Lauseehitus ja sõnastus kohati ebakorrektne, esineb mõningaid koma vigu ja väga palju kordub lause alguses sõna „kuna“.

Retsensendi küsimus tuleb sissejuhatuses olevast infost.

„Noored veedavad aega nutitelefonides keskmiselt 160 minutit nädala sees ja 190 minutit nädalavahetusel (1). Kooliealistel lastel on soovitatav maksimaalne nutiseadmete ekraaniaeg kuni kaks tundi päevas (2).

Kaks tundi päevas teeb kokku 120 minutit ning see teeb kokku nädalas ekraaniaega 840 minutit, siis on ebaselge see 160 minutit nädala sees ja 190 minutit nädalavahetusel.

1.       Kas igal tööpäeval kasutavad noored erinevaid nutiseadmeid 160 minutit ja laupäeval 190 minutit ning pühapäeval 190 minutit või nii nagu tööst loen nädalavahetusel kokku 190 minutit?

2.        Kui pikk oli esimene, teine ja kolmas matkarada?

 

Töökäik oleks võinud olla rohkem lahti kirjutatud ja tööd oleks võinud illustreerida pildimaterjal.