Statistika

Õpilaste arv

Kooli gümnaasiumiosa vastuvõtu dünaamika

10. kl sisseastumise statistika 2020/21 ja 2021/22 õ.a 

Riigieksamite koond

PISA testi tulemused

Euroopa keeleoskusuuring SurveyLang