Eesmärgid

 Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 2019/2020. õppeaasta eesmärgid

Tugisüsteemide parendamine

Töökeskkonna parendamine

Humanitaarsuuna õppekava muutmine (kommunikatsiooni suund) 

 

 Üldtööplaan