Kiirtestimine ja uus lihtsustatud karantiinikord

Alates 1. novembrist hakatakse testima kõiki õpilasi ja õpetajaid.

Kiirtestimine koolis ja uus lihtsustatud karantiinikord

Haridusministeerium on kavandanud järgmisi samme:

  • „Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud kiirelt, kavandatakse koolides 1. novembrist kolm korda nädalas koolis olevate õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimist. Esimesel kahel nädalal testivad end kõik (sh vaktsineeritud ja läbipõdenud), edaspidine testimiskorraldus vaadatakse vastavalt olukorrale üle. Kuna ka vaktsineeritud võivad olla nakkuskandjad, siis on oluline esialgu kõiki testida ning nakatunud peale koolivaheaega kiirelt avastada.“
  • „Hetkel on testimine õpilaste kontaktõppel hoidmiseks hädavajalik ning vajame siin nii õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate mõistmist ja toetust. Ainult kõik ühiselt pingutades saame hoida koolid avatuna ka keerulistes viiruse leviku tingimustes.“
  • Tegemist on lapsesõbralike hõlpsalt õpilase enda poolt tehtavate kiirtestidega, mille tegemine on õpetaja juhendamisel kõigile jõukohane. Õpetaja jagab tunni alguses testid, õpilased teevad testi ning 15 minuti pärast on tulemus teada. Testitegemise õpetuse leiab videojuhisest. Tegemist on ninasõõrme eesosast võetava prooviga, mis on mugav ja kiire. Testime esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel koolipäeva alguses. Positiivse testitulemuse saanud õpilane läheb koju ja vanem broneerib aja perearsti kaudu PCR-testimisele.
  • Lapsevanemad! Kui annate nõusoleku lapse testimiseks kiirtestiga, siis ei pea te eraldi midagi tegema. Kui te keeldute loa andmisest, siis palun saatke vastav e-kiri klassijuhatajale, kuhu on märgitud lapse eesnimi, perekonnanimi ning klass hiljemalt 01.11.2021 hiljemalt kella 9.00.
  • Info HM https://www.hm.ee/et/uudised/viiruse-leviku-ja-koolikolletepidurdamiseks-alustavad-koolipered-regulaarse •

 

Kiirtestimise kõrval hakkab 1. novembrist kehtima uus lihtsustatud karantiini kord. Vaktsineerimata ja Covid-19 haigust 180 päeva jooksul põdemata koolis, huvitegevuses või noorsootööasutuses lähikontaktseks saanud õpilased peavad jääma koju ja tegema PCR-testi. Test tuleb teha alates 4. päevast pärast COVID-19 positiivse testitulemuse saanud inimesega toimunud lähikontakti. Õpilane peab olema kodus kuni testi vastuse saamiseni. Vaktsineeritud või koroona läbipõdenud haigustunnusteta õpilased ei pea PCR-testi tegema ega jääma lähikontaktsena karantiini.

 

Mõistvale suhtumisele ja koostööle lootes

TNG juhtkond