Tallinna parimad õpilasetlejad on selgunud

 
2. veebruaril 2021 toimus taas vabariikliku õpilasetlejate konkursi Tallinna eelvoor. Traditsiooniliselt olid konkursi korraldajateks Tallinna 32. Keskkool ja Tallinna Haridusamet. Ebatraditsiooniliselt toimus aga tänavune ilulugemise võistlus veebipõhiselt: osalejatel tuli saata tähtajaks video ning žürii andis tagasisidet ja teatas tulemused veebikohtumisel Zoomis.

Konkursist võttis osa 28 õpilast 13 Tallinna koolist.
Õpilased võistlesid kolmes vanuseastmes: 4.-6. klass, 7.-9. klass ja 10.-12. klass.
Etlejaid hindas asjatundlik žürii koosseisus Doris Kareva, Henessi Schmidt ja Toomas Lõhmuste.
 
10.-12. klass
LAUREAADID:
Grete Maine (11. klass, Tallinna Nõmme Gümnaasium, juhendaja Agne Narusk)
 
Palju õnne!