Tallinna Nõmme Gümnaasium

Kogukonnale avatud, hooliv, pikaajalisi traditsioone väärtustav, õppiv ja arenev kool

Tegevuskava eritingimustes

                                                                                                                                            

Õppetöö Tallinna Nõmme Gümnaasiumis kestab 09. juunini 2020.a (v.a lõpuklassid).  Üldjuhul jätkub distantsõpe õppeperioodi lõpuni.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             KINNITATUD

                                                                                Direktori käskkirjaga 1-3/13,04.05.2020

 

Õppetöö Tallinna Nõmme Gümnaasiumis kestab 09. juunini 2020.a (v.a lõpuklassid).  Üldjuhul jätkub distantsõpe õppeperioodi lõpuni.

Alates 25. maist toimub lapsevanema nõusolekul kontaktõpe nendele õpilastele, kes vajavad distantsõppe perioodil tekkinud lünkade tõttu järeleaitamist, täiendavat abi, konsultatsioone individuaalselt või väikestes gruppides jms.

Aktiivne õppetöö lõpeb 12. klassile 8.05. Alates 11. maist jätkuvad virtuaalsed konsultatsioonid riigieksamiteks.

22.05 aktiivse õppetöö lõpp 1. - 11. klassile. Õpilastele, kes ei vaja täiendavat abi ja järeleaitamist, pakutakse õppekava üldosa eesmärkide saavutamist toetavaid vabamaid iseseisvaid tegevusi. Näiteks lugemist, matkamist, projektipäevasid, virtuaalseid muuseumi- ja kontserdikülastusi, distantsõppe ajal õpitu kordamist, kokkuvõtete tegemist jms.

25.05-08.06 toimub 1.-6. klassidele õppeainete põhine projektõpe ja 7.-9. klassile lõimitud ainete põhine projektõpe.

25.05 – 05.06 uurimistööde ja loovtööde virtuaalne kaitsmine Google.meet keskkonnas.

Üleminekueksameid, tasemetöid ja koolieksamit sel õppeaastal ei toimu.

29.05 gümnaasiumi eesti keele riigieksam

05.06 gümnaasiumi matemaatika riigieksam

09.06 tunnistuste vormistamine e-koolis. Kiituskirjad antakse üle 1. septembri aktusel.

     Põhikoolis:

  • III trimestri hinne märgitakse A või MA, kui ei ole võimalik hinnata numbriliselt.
  • Aastahinde kujunemisel arvestatakse kõigi kolme trimestri õppeülesannete täitmist. III trimestril käitumishinnet ei panda ning hinnatakse vaid hoolsust.

   Gümnaasiumis:

  • Kursusehinne kujuneb võimalusel saadud hinnetest või hindeliste tööde sooritusprotsendi teisendamisel 5-palli süsteemi vastavalt üldisele hindamisjuhendile.
  • Kursusehindena võib kasutada ka hinde asemel A või MA.

09.06 soovituslikud virtuaalsed klassijuhatajatunnid.

Õppevõlgnevustega õpilastele määratud täiendav õppetöö algab 10. juunist. Õpilased, kes jäetakse täiendavale õppetööle, peavad sooritama selle perioodil 10.–19. juuni või hiljemalt 21.–28. august 2020.

18.06 kell 15.00 põhikooli lõpetamise aktus. Oodatud vaid lõpetajad ja aineõpetajad.

01.07 kell 17.00 gümnaasiumi lõpetamise aktus. Oodatud vaid lõpetajad ja aineõpetajad.

 

 

Tallinna Nõmme Gümnaasium otsustas seoses eriolukorraga jätta ära sel aastal kirjalikud sisseastumiskatsed ja võtta vastu 10. klassi õpilasi klassitunnistuse kahe esimese trimestri hinnete ja vestluse alusel. Vastav info on saadetud sisseastumiskatsetele registreerunutele sisseastumine.ee kaudu.

 

 

Kontakt

Raudtee 73
Tallinn 11620

Registrikood: 75016651

Tel: (+372) 6 572 133

kantselei avatud

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Õppetöö toimub:
1. - 6. klass aadressil
Raudtee 55,

Tel: (+372) 6 572 476

7.- 9. klass ja gümnaasium aadressil
Raudtee 73.

ekool

http://www.elf.ee/