Tallinna Nõmme Gümnaasium

Kogukonnale avatud, hooliv, pikaajalisi traditsioone väärtustav, õppiv ja arenev kool

Muudatused õppetöö korralduses eriolukorra tingimustes

Keskkonnad distantsõppe perioodil õppetöö läbiviimiseks on lisaks eKoolile ka üldjuhul Opiq, google classroom ja google meet või zoom.

 Muudatused põhikooli õppetöö korralduses eriolukorra tingimustes

 • Ainetunnid kantakse eKooli tunniplaani järgi, kuid tunnitöö tegemise tähtaja määrab aineõpetaja kuupäeva täpsusega. Juhul kui mõni ülesanne nõuab kindlal kellaajal õppimist, märgib õpetaja selle ülesande juurde. Reaalajas toimuvad tunnid ehk kontakttunnid toimuvad üldjuhul vaid tunniplaanis ette nähtud ajal ja selle toimumisest teavitatakse õpilasi hiljemalt eelmisel päeval kell 16.00.
 • Tunniplaanijärgsed tööd ja tegemised on eKooli sisestatud kodutööna hiljemalt sama päeva hommikul kell 8.00.
 • Täiendavaid individuaalseid koduseid ülesandeid ei anta.
 • Kool loobub III trimestril distantsõppe perioodil üldjuhul numbrilisest hindamisest.
 • Hindamisel kasutatakse mitteeristavat hindamist:
 • A (arvestatud 50-100%)
 • MA (mittearvestatud 0-49%)
 • Suuremate tööde puhul lisab õpetaja selgitusse sooritusprotsendi.
 • Hästi ja väga hästi sooritatud tööde puhul võib õpetaja kasutada numbrilist hindamist.
 • klassi õpilaste hindamisel kasutatakse jätkuvalt kujundavat hindamist.
 • Pärast eriolukorra lõppemist jätkub hindamine tavapärasel viisil 5-palli süsteemis.
 • III trimestri hinne märgitakse A või MA, kui ei ole võimalik hinnata numbriliselt.
 • Aastahinde kujunemisel arvestatakse kõigi kolme trimestri õppeülesannete täitmist.
 • Kui õpilane vajab konsultatsiooni, võtab ta ühendust aineõpetajaga e-kirja või muu kokkulepitud kanali kaudu.
 • Puudujate märkimist üldiselt ei toimu, vaid kontrollitakse ainult õpiväljundi saavutamist läbi nn kontrollküsimuste (kõik võimalused, mida hindamiseks kasutada), st kui õpilane ei ole sooritanud kontrollülesannete vastamist ehk tõendanud omapoolselt õpiväljundi saavutamist aineõpetaja poolt ettenähtud ajaks, siis võrdsustatakse see tegemata tööga ja eKooli märgitakse „MA“ .
 • Lapsevanem edastab klassijuhatajale eKooli kaudu kohe teate lapse või pere haigestumisest, millest klassijuhataja teavitab aineõpetajaid. Sel perioodil õpilaselt aktiivset osavõttu õppetööst ning tööde esitamist ei eeldata, kuid õppeprogramm tuleb tervenedes läbida tagantjärgi. Suurematest töödest, mis vajavad järele vastamist, antakse eKooli kaudu teada märkega „J“.
 • Üleminekueksamit 8. klassis ei toimu.
 • Loovtööde kirjaliku osa esitamise tähtaeg on 26. mai k.a.
 • Murede korral palun ühendust võtta klassijuhatajaga.
 • Tugispetsialistid on kättesaadavad e-kirja teel.

HEV koordinaator Kita Järv See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Sotsiaalpedagoog Triin Kibuspuu  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Muudatused gümnaasiumi õppetöö korralduses eriolukorra tingimustes

 • Ainetunnid kantakse eKooli tunniplaani järgi, kuid tunnitöö tegemise tähtaja määrab aineõpetaja kuupäeva täpsusega. Juhul kui mõni ülesanne nõuab kindlal kellaajal õppimist, märgib õpetaja selle ülesande juurde. Reaalajas toimuvad tunnid ehk kontakttunnid toimuvad üldjuhul vaid tunniplaanis ette nähtud ajal ja selle toimumisest teavitatakse õpilasi hiljemalt eelmisel päeval kell 16.00.
 • Tunniplaanijärgsed tööd ja tegemised on eKooli sisestatud kodutööna hiljemalt sama päeva hommikul kell 8.00.
 • Täiendavaid individuaalseid koduseid ülesandeid ei anta.
 • Distantsõppe perioodil kasutatakse üldjuhul numbrilise hindamise asemel mitteeristavat hindamist:
 • A (arvestatud 50-100%)
 • MA (mittearvestatud – 0-49%)
 • Suuremate tööde puhul lisab õpetaja selgitusse sooritusprotsendi.
 • Juhul, kui õpetaja kasutab distantsõppe perioodil endiselt numbrilist hindamist,  tuleb hinnet põhjendada sõnalise hinnanguga.
 • Pärast eriolukorra lõppemist jätkub hindamine tavapärasel viisil 5-palli süsteemis.
 • Kursusehinne kujuneb võimalusel saadud hinnetest või hindeliste tööde sooritusprotsendi teisendamisel 5-palli süsteemi vastavalt üldisele hindamisjuhendile.
 • Kursusehindena võib kasutada ka hinde asemel A või MA.
 • Kui õpilane vajab konsultatsiooni, võtab ta ühendust aineõpetajaga e-kirja või muu kokkulepitud kanali kaudu.
 • Puudujate märkimist üldiselt ei toimu, vaid kontrollitakse ainult õpiväljundi saavutamist läbi nn kontrollküsimuste ( kõik võimalused, mida hindamiseks kasutada), st kui õpilane ei ole sooritanud kontrollülesannete vastamist ehk tõendanud omapoolselt õpiväljundi saavutamist aineõpetaja poolt ettenähtud ajaks, on see võrdsustatud tegemata tööga  ja eKooli märgitakse „1“ .
 • Lapsevanem edastab klassijuhatajale eKooli kaudu kohe teate lapse või pere haigestumisest, millest klassijuhataja teavitab aineõpetajaid. Sel perioodil õpilaselt aktiivset osavõttu õppetööst ning tööde esitamist ei eeldata, kuid õppeprogramm tuleb tervenedes läbida tagantjärgi. Suurematest töödest, mis vajavad järele vastamist, antakse eKooli kaudu teada märkega „J“.
 • Üleminekueksamit 10. ja 11. klassis ei toimu.
 • Uurimistööde esitamise tähtaeg on 29. aprill k.a.
 • klassi tunniplaanijärgse õppetöö lõpp sõltub riigieksamite toimumise aegadest, kuid mitte varem, kui 8. mai k.a. Viimased kursused lõpevad 12. klassile õppetöö lõppemise ajal (riigieksamiainete lõpp sõltub riigieksami toimumise ajast).
 • Murede korral palun ühendust võtta klassijuhatajaga.

Kontakt

Raudtee 73
Tallinn 11620

Registrikood: 75016651

Tel: (+372) 6 572 133

kantselei avatud

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Õppetöö toimub:
1. - 6. klass aadressil
Raudtee 55,

Tel: (+372) 6 572 476

7.- 9. klass ja gümnaasium aadressil
Raudtee 73.

ekool

http://www.elf.ee/