HOOLIV KAASLANE 2019 stipendiumi pälvis meie gümnaasiumi õpilane

Alates 2007. aastast korraldab Tallinna Lastekaitse Ühing koos Björn-Okerblom Fondiga (Rootsist) konkurssi HOOLIV KAASLANE, mille eesmärgiks on innustada õpilasi olema kaaslaste suhtes tähelepanelikumad, heatahtlikumad ja tegutsema abivalmilt.

 HOOLIV KAASLANE 2019  käigus selgitatati Tallinna linna gümnaasiumiõpilaste seast välja 5 õppurit, kes väärivad MIKU-MANNi õpilasstipendiumi 2019.

 20.novembril anti Lastekirjanduse keskuses stipendium 12. loodusklassis õppivale Maiki Kudinovale.

 Maiki on alati rõõmsameelne ja temast lausa kiirgab heatahtlikkust ja soojust. Ta on nii õpetajatele kui ka kaasõpilastele justkui parem käsi abistamaks neid koolisisestel üritustel: laululaagris, looduslaagris, klassiürituste korraldamisel, aktustel, kus Maiki etteasted jäävad kõigile alatiseks meelde jpm.