Koolil külas haridustöötajad Udmurtiast

Tallinna Nõmme Gümnaasium võõrustas  07.- 11. oktoobril Hõimurahvaste programmi toetusel  haridustöötajaid  Udmurtiast, Venemaa Föderatsioonist.

 Tegemist on eduka ja pikaajalise rahvusvahelise koostööprojektiga: eesti õpetajad on osalenud Udmurtia erinevates koolides töötubades ja ümarlaudades, samuti udmurdid käinud meie koolides, lasteaedades ja sotsiaalkeskustes.

Koostöö on sujunud juba alates 2005. aastast.

 

Tallinna Nõmme Gümnaasiumi pere  loodab, et edukas õppe- ja kultuurireis Eestisse  andis häid ideid ja motiveeris udmurdi õpetajaid rõhutama omakeelse hariduse väärtust ja olulisust. Meie haridus-ja kultuuriruumi toimimismehhanismide tutvustamine võiks anda udmurtidele ideid, kuidas oma kultuuri ja keele õpetamist teha mängulisemaks ja huvitavamaks. Püüdsime anda edasi meie kogemusi õuesõppetundidest, ainealastest õppekäikudest muuseumidesse ning õpitu kinnistamist, rakendades nutiseadmeid ja õpikeskkondi kaasaegses  võtmes.

Udmurdi haridustöötajad osalesid nii põhikooli- kui gümnaasiumiastme  koolitundides, erinevates töötubades, ümarlaudades, kui ka õuesõppe  tunni raames väljasõidul Nõvale. 

Kersti Sepper

Soome-ugri alaste projektide koordinaator

Tallinna Nõmme Gümnaasium