Meie õpilased tutvustasid mitteformaalse ja formaalhariduse lõimumist Eestis

  1. septembril k.a külastas Valdeku Noortekeskust Türgi-Kreeka delegatsioon. Õppevisiit oli suunatud mitteformaalse ja formaalhariduse lõimumisele, kuidas Eestis see toimib, millised on head praktikad ja näited.
    Kohtumisel osalesid ka Nõmme Gümnaasiumi 12. reaalharu õpilased Rando Vihalem ja Markus Männil, kes möödunud õppeaastal läbisid koolis valikainena kolmemõõtmelise arvutigraafika kursuse. Kursuse jooksul said noored põhjalikult tutvuda 3D arvutigraafikaga, valmistasid 3D mudeleid nii mängudele kui ka videotele, füüsikasimulatsioone ja isegi 3D prinditavate toodete prototüüpe. Projekti vedas Huvikool Kunstiring.

  Delegatsioonil oli elav huvi TNG õpilaste vahetu MFÕ-FÕ kogemuse osas ning dialoogis oli meie noormeestel kandev roll.