Vastuvõtu kord 2020

Väljavõte dokumendist "TNG õpilaste vastuvõtmise kord":

Käesoleva korra aluseks on Haridus- ja teadusministri määrus „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ vastu võetud 19.08.2010 nr 43 ja Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord".

1.Üldsätted

1.1 Käesolev dokument kehtestab nõudmised vastuvõtuavalduste esitamiseks, vastuvõtu korraldamise ning kooli vastuvõtmisest teavitamise korra.

......


2. Vastuvõtt esimesse klassi

2.1 Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud hiljemalt 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas (e-kool).
2.2 Dokumentide vastuvõtt toimub alates 10. juunist kooli kantseleis.
2.3 Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine avalduste alusel esitamise ajalises järjekorras. Avalduse blankett asub kooli veebilehel. Avaldusi võetakse vastu alates koolimääramise teatise saamisest. 

Esitada tuleb järgmised dokumendid:

 

a) avaldus saab siit 

b) sisseastuja isikut tõendava kehtiva dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;

c) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte, kui avaldus ei ole esitatud digitaalallkirjaga kinnitatult;

d) sisseastuja ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist selle olemasolul;

e) digipilt õpilaspileti jaoks

 

 

 

Kontakt

Raudtee 73
Tallinn 11620

Registrikood: 75016651

Tel: (+372) 6 572 133

kantselei avatud

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Õppetöö toimub:
1. - 6. klass aadressil
Raudtee 55,

Tel: (+372) 6 572 476

7.- 9. klass ja gümnaasium aadressil
Raudtee 73.

ekool

http://www.elf.ee/