Tallinna Nõmme Gümnaasium

Kogukonnale avatud, hooliv, pikaajalisi traditsioone väärtustav, õppiv ja arenev kool

Vastuvõtu kord 2018


Väljavõte dokumendist "TNG vastuvõtu kord":

Käesoleva korra aluseks on Haridus- ja teadusministri määrus „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ vastu võetud 19.08.2010 nr 43 ja Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord"

1.Üldsätted

1.1.Käesolev dokument kehtestab nõudmised vastuvõtuavalduste esitamiseks,  vastuvõtu korraldamise ning kooli vastuvõtmisest teavitamise korra.

1.2.Gümnaasiumiastmesse vastuvõtu korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni, millesse kuuluvad aineõpetajad. Komisjoni esimeheks on kooli direktor, aseesimeheks õppealajuhataja. Komisjon valmistab ette ja hindab katsete kirjalikud tööd ning viib läbi vestlused.

3. Vastuvõtt kümnendasse klassi

3.1 Vastuvõttu kümnendasse klassi võib taotleda isik, kes on omandanud põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme.

3.2 Vastuvõtt toimub kindlale õppesuunale. Valitud õppesuunal õppimiseks valmisoleku ja sobivuse kindlakstegemiseks korraldab kool katsed ja vestlused.

3.3 Katsed on kirjalike töödena õppesuundade kaupa (humanitaar - ajalugu, ühiskonnaõpetus, kirjandus; reaal - matemaatika, füüsika; loodus - geograafia, bioloogia, keemia).

Lisaks nimetatud katsetele tuleb kõikidel suundadel sooritada üldise võimekuse test, mille abil kontrollitakse eesti keele õigekirja ja inglise keele oskust, üldisemaid teadmisi kultuurist, ühiskonnast, ajaloost ja geograafiast ning matemaatika põhiteadmisi.

3.4 Katsete toimumise aeg ja kordamiseks soovitatavad teemad avalikustatakse kooli veebilehel ja infostendil hiljemalt antud aasta 1. märtsiks.

3.5 Katsetele registreerimine toimub 5. - 29. märts. Registreerimiseks tuleb täita vorm siin

3.6 Katsetele tulles peavad õpilasel olema kaasas:

        isikut tõendav dokument (õpilaspilet, ID-kaart vms);

      klassitunnistuse koopia;

        taskuarvuti (mitteprogrammeeritav);

        sinist või musta värvi pastapliiats;

        tavaline pliiats;

        joonlaud.

3.7 Katsete tulemuste ning eesti keele, matemaatika ja A-võõrkeele (inglise keele) klassitunnistuse hinnete alusel koostab komisjon nimekirja neist õpilastest, kes kutsutakse vestlusele. Õpilased saavad infot kooli veebilehel temaga eelnevalt kokkulepitud koodi alusel.

3.8 Vestluse, katsete tulemuste ning klassitunnistuse hinnete alusel koostab komisjon nimekirja neist õpilastest, kes registreeritakse kooli õpilaskandidaatidena. Õpilased saavad infot ühe nädala jooksul peale vestluse toimumist kooli veebilehel temaga eelnevalt kokkulepitud koodi alusel.

3.9 Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 10. klasside õpilaskandidaatide  dokumente võetakse vastu kooli kantseleis ajavahemikul 19.-30. juuni. Õpilaskandidaatidelt dokumentide vastu võtmise eelduseks on ainult positiivsete hinnetega põhikooli lõputunnistus.

Esitada tuleb järgmised dokumendid:

  •   sisseastuja avaldus SIIN.
  •   sisseastuja põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega või põhikoolile vastava  välisriigi haridustaseme omandamist tõendav dokument;
  •   sisseastuja isikut tõendav kehtiv dokument (selle puudumisel sünnitunnistus); 
  •   sisseastuja tervisekaart;
  •   sisseastuja digitaalne pilt õpilaspileti jaoks.  Pildi saatmise täpsem juhis on kooli  kodulehe esilehel.

Kontakt

Raudtee 73
Tallinn 11620

Registrikood: 75016651

Tel: (+372) 6 572 133

kantselei avatud

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Õppetöö toimub:
1. - 7. klass aadressil
Raudtee 55,

Tel: (+372) 6 572 476

8.- 9. klass ja gümnaasium aadressil
Raudtee 73.

ekool

http://www.elf.ee/