Tallinna Nõmme Gümnaasium

Kogukonnale avatud, hooliv, pikaajalisi traditsioone väärtustav, õppiv ja arenev kool

Vastuvõtu kord 2020


Väljavõte dokumendist "TNG vastuvõtu kord":

Käesoleva korra aluseks on Haridus- ja teadusministri määrus „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ vastu võetud 19.08.2010 nr 43 ja Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord"

1.Üldsätted

1.1 Käesolev dokument kehtestab nõudmised vastuvõtuavalduste esitamiseks,  vastuvõtu korraldamise ning kooli vastuvõtmisest teavitamise korra.

1.2 Gümnaasiumiastmesse vastuvõtu korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni, millesse kuuluvad aineõpetajad. Komisjoni esimeheks on kooli direktor, aseesimeheks õppealajuhataja. Komisjon valmistab ette ja hindab katsete kirjalikud tööd ning viib läbi vestlused. (seoses eriolukorraga katseid sel aastal ei toimu).

1.3 Väga heade õpitulemustega ja käitumisega 10. klassi astuda sooviva õpilase võib vabastada katsete sooritamisest.

......

3. Vastuvõtt kümnendasse klassi  (
seoses eriolukorraga sel aastal katseid ei toimu ja vastuvõtt toimub tunnistuse ja vestluste alusel, punktid 3.2-3.4 ja 3.7-3.9 katsete osas ei kehti)

3.1 Vastuvõttu kümnendasse klassi võib taotleda isik, kes on omandanud põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme.

3.2 Vastuvõtt toimub kindlale õppesuunale. Valitud õppesuunal õppimiseks valmisoleku ja sobivuse kindlakstegemiseks korraldab kool katsed ja vestlused. 

3.3 Katsed on kirjalike töödena õppesuundade kaupa (humanitaar-meedia - ajalugu, ühiskonnaõpetus, kirjandus; reaal - matemaatika, füüsika; loodus - geograafia, bioloogia, keemia).

Lisaks nimetatud katsetele tuleb kõikidel suundadel sooritada üldise võimekuse test, mille abil kontrollitakse eesti keele õigekirja ja inglise keele oskust.

3.4 Katsete toimumise aeg ja kordamiseks soovitatavad teemad avalikustatakse kooli veebilehel ja infostendil hiljemalt antud aasta 1. märtsiks.

3.5 Katsele registreerumine toimub vahemikus 01. märts kuni 01. aprill 2020.a keskkonnas https://sisseastumine.ee/ 

3.6 Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras ettenähtud ajal või viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane hiljemalt 30. juuniks.

3.7 Katsetele tulles peavad õpilasel olema kaasas:

        isikut tõendav dokument (õpilaspilet, ID-kaart vms);

     klassitunnistuse koopia;

        taskuarvuti (mitteprogrammeeritav);

        sinist või musta värvi pastapliiats;

        tavaline pliiats;

        joonlaud.

3.8 Katsete tulemuste ning eesti keele, matemaatika ja A-võõrkeele (inglise keele) klassitunnistuse hinnete alusel koostab komisjon nimekirja neist õpilastest, kes kutsutakse vestlusele. Õpilased saavad infot sisseastumine.ee süsteemi kaudu.

3.9 Vestluse, katsete tulemuste ning klassitunnistuse hinnete alusel koostab komisjon nimekirja neist õpilastest, kes registreeritakse kooli õpilaskandidaatidena. Õpilased saavad infot ühe nädala jooksul peale vestluse toimumist sisseastumine.ee süsteemi kaudu.

3.10 Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 10. klasside õpilaskandidaatide  dokumente võetakse vastu sisseastumine.ee süsteemi kaudu 11. juuni-3. juuli. Õpilaskandidaatidelt dokumentide vastu võtmise eelduseks on ainult positiivsete hinnetega põhikooli lõputunnistus. Täpse info vajalike dokumentide kohta saavad õpilaskandidaadid sisseastumine.ee süsteemi kaudu.

 

Kontakt

Raudtee 73
Tallinn 11620

Registrikood: 75016651

Tel: (+372) 6 572 133

kantselei avatud

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Õppetöö toimub:
1. - 6. klass aadressil
Raudtee 55,

Tel: (+372) 6 572 476

7.- 9. klass ja gümnaasium aadressil
Raudtee 73.

ekool

http://www.elf.ee/