Vestlused

 

Seoses eriolukorraga jätab Tallinna Nõmme Gümnaasium ära sel aastal 10. klassi kirjalikud sisseastumiskatsed.  Kandideerimine toimub registreerunud õpilaste klassitunnistuse esimese kahe trimestri hinnete ja vestluse alusel. 

 
Humanitaarsuunal arvestatakse
suunapõhiste ainete eesti keel, ajalugu ja inglise keel trimestri hindeid ja ülejäänud hinnete aritmeetilist keskmist.
 
Loodussuunal arvestatakse
suunapõhiste ainete geograafia, bioloogia ja keemia trimestri hindeid ja ülejäänud hinnete aritmeetilist keskmist.
 
Reaalsuunal arvestatakse
suunapõhiste ainete matemaatika ja füüsika trimestri hindeid ning ülejäänud hinnete aritmeetilist keskmist.  

 

Katsele registreerimine toimub vahemikus 01. märts kuni 01. aprill 2020.a keskkonnas https://sisseastumine.ee/ 

 

Tunnistuse hinnete põhjal vestlusele kutsutud õpilased selguvad hiljemalt 5. juuniks k.a