Katsed

 

 

 
Katsed 10. klassi kandideerimiseks toimuvad kirjalike töödena
 
5. aprillil  2022.a  humanitaar-meediaharu
6. aprillil  2022.a  reaalharu
7. aprillil  2022.a  loodusharu

 

Kandideerimiseks registreerimine toimub vahemikus 01. märts kuni 01. aprill 2022.a keskkonnas https://sisseastumine.ee/ 

 

 

Seoses epidemioloogilise olukorraga võib katsete toimumise ajas ja viisis toimuda muudatusi.