Sotsiaalpedagoog

Nõmme Gümnaasiumi  sotsiaalpedagoog on Triin Kibuspuu.

e-post: sp (at) tng.ee

Sotsiaalpedagoogi kabinet asub I korrusel 118, raudtee 55.

Kooli sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega. Sotsiaalpedagoog on õpilase sotsialiseerimisprotsessi toetaja. Kui lapse esmaseks sotsialiseerijaks on kodu, siis tema ühiskonda integreerimisel on suur roll koolil.

Otsesed töövaldkonnad on:

koolikohustuse täitmise jälgimine;

õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine;

koolivägivallajuhtumite lahendamine;

laste, vanemate ja õpetajate nõustamine;

kuriteoennetus ning koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Töös kasutatavad meetodid on: individuaalnõustamine, rühmatöö, võrgustikutöö.

 

 

SOTSIAALPEDAGOOGI PÖÖRDUMINE

 

Hea lapsevanem

Tallinna Nõmme Gümnaasiumi esmane ülesanne on riikliku õppekava alusel juhendada ja toetada õpilasi koolikohustuse täitmisel. Nii lapsevanema kui kooli ülim eesmärk on lapse toimetulek ja rahulolu, mille tagab pidev vastastikune koostöö.

Julgustan Teid lapse koolitoimetusi puudutavates küsimustes vajadusel lapse klassijuhatajaga ühendust võtma. Kui see näib kohatu või ebamugav, siis võib minuga e-posti (sp@tng) teel ühendust võtta. Kuulan Teid meeleldi ära. Vajadusel lepime kokku kohtumise, et koos olukorda analüüsida ja võimalikke lahendusi otsida. Kohtumised protokollitakse kirjalikult ning kinnitatakse osapoolte allkirjadega.

Juhul, kui ühe ja sama olukorra kohta koguneb mitmeid protokolle ja kokkulepitud eesmärgid ei ole erinevatel põhjustel realiseerunud, siis abistavad meid koostööpartnerid lapse elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest või Sotsiaalkindlustusametist.

Koostöökutse võib Teile kui lapse seadusjärgsele esindajale esitada ka kool. Kutsele tasub alati reageerida positiivselt, sest olete oma lapsele lähim täiskasvanu, kelle tuge ta vajab.

Kuulake ja usaldage oma last, kuid ärge unustage, et kaasaegses koolis peavad end hästi tundma kõik lapsed. Et koolis hästi toime tulla, peab sotsiaalsete oskuste areng algama juba väga varases eas.