Tundide ajad

Nõmme maja                                  Hiiu maja

1. 8.00 – 8.45                                  1. 8.00 – 8.45

2. 9.00 – 9.45                                  2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40                                3. 9.55 – 10.40

4. 11.05 – 11.50                              4. 11.05 – 11.50

5.  12.15 – 13.00                             5.12.10 – 12.55  

6. 13.10 - 13.55                               6. 13.10 - 13.55

7. 14.05 – 14.50                              7. 14.05 – 14.50

8. 15.00 – 15.45                              8. 15.00 – 15.45

 

Söögivahetunnid Hiiu majas:

10.40 - 1a,1b,1c,2a,2b,3c, 3a

11.50 –3b,4a,4b,4c,2c

12.55 –5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c

 

 

Söögivahetunnid Nõmme majas:

10.40 –7. ,8. ja 9. klassid

11.50 – 10., 11. ja 12. klassid