Tundide ajad

 

1. 8.00 – 8.40                                  

2. 8.55 – 9.35                                  

3. 9.50 – 10.30                                

4. 11.00 – 11.40                              

5.  12.10 – 12.50                             

6. 13.20 - 14.00                               

7. 14.15 – 14.55                              

8. 15.10 – 15.50                              

 

Söögivahetunnid Nõmme majas:

SEL NÄDALAL (11.01- 15.01) SÖÖMINE

E

10.30 söövad 9.a ja 9.b

10.45 sööb 12r

11.40 söövad 9.c ja 12h

11.55 sööb 12l

T

10.30 söövad 9.a ja 9.b

10.45 sööb 12r

11.40 söövad 9.c ja 12h

11.55 sööb 12l

K

10.30 söövad 9.a ja 9.c

10.45 sööb 12r

11.40 söövad 12.l ja 12h

11.55 sööb 9.b

N

10.30 söövad 9.a ja 9.b

10.45 sööb 12h

11.40 söövad 9.c ja 12l

11.55 sööb 12r

R

10.30 söövad 9.a ja 9.c

10.45 sööb 12h

11.40 söövad 9.b ja 12l

11.55 sööb 12r

 

 

 

Söögivahetunnid Hiiu majas:

Söömiste ajad:
10.30 - 2a, 2b, 3a

10.45 - 3c, 4a
11.40 – 4b, 4c, 5a
11.55 – 5b, 5c, 6c

12.50 - 1a, 1b, 3b

13.05 - 6a, 6b