Dokumendid

Arengukava

Põhimäärus

Vastuvõtu tingimused ja kord

 

Sisekord

TNG kodukord

TNG koolikohustuse täitmise ja koolist puudumise jälgimine

TNG õpilaste õigused ja kohustused

TNG õppekäikude jne korraldamise juhend

TNG autahvlile kandmise statuut

TNG autasude statuut

TNG tublimate sportlaste tunnustamise statuut

TNG mütsi statuut

TNG lipu statuut

  

Õppetöö

TNG  õppekava

TNG gümnaasiumi ainekavad

TNG õpilaste hindamise korraldus

TNG üleminekueksamite nõuded

TNG koolieksami eristuskiri

TNG referaatide ning uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend

TNG Loovtööde koostamise ja vormistamise juhend

TNG õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord

Lisa: Hindamisalus õpilasuurimus

Lisa: Hindamisalus praktiline töö

 

 

 

Blanketid

Taotlus õppetööst vabastamiseks

Taotlus koolist lahkumiseks

Eelkooli avaldus

I klassi astumise avaldus

X klassi kandideerimise avaldus

Üleminekuklassidesse kandideerimise avaldus

Uurimistöö ja praktilise töö avaldus

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Õpilaspileti taotlus

 

 

Üldine

NG COVID-19 kriisiplaan

Andmekaitse

Sisehindamise aruanne

Riikliku järelvalve ettekirjutused

Andmed üldkasutatavate teenuste kohta

Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

Evakuatsioon

Töötasujuhend

Riigihanked

Kohtulahendid

Põhikooli ja gümnaasiumiseadus.

Arenguvestlus õpilase ja vanemaga

 

Dokumendiregister