TNG kooli tublimate sportlaste stendile kandmise statuut

1. Stend koostatakse sportlike saavutuste põhjal kehalise kasvatuse õpetajate ettepanekul. Otsuse teeb õppenõukogu.

2. Stendi uuendatakse üks kord aastas, kooli aastapäevaks või vastavalt vajadusele.

 

TNG kooli autahvlile kandmise statuut

 Autahvlile kantakse  õppenõukogu otsusega 

1.  I ja II kooliastmes alates III klassist nende õpilaste nimed ja fotod, kes lõpetasid eelmise õppeaasta kiituskirjaga ning käesoleva õppeaasta esimese trimestri ainult hinnetega “5”  ja kes käituvad eeskujulikult. 

 

2.  III kooliastmes  nende  õpilaste nimed ja fotod, kes õpivad I trimestri tulemuste põhjal ainult hinnetele “5” ( v.a kehaline kasvatus, kunst ja muusika) ja käituvad eeskujulikult.

3. Gümnaasiumiastme õpilaste nimed ja fotod, kes õpivad eeskujulikult (jaanuari kolmanda nädala lõpuks, kui on väljas ka kahe ainetunniga ainete esimese kursuse hinded, kuni kahe kursusehinne “4” ) ja kes käituvad eeskujulikult.

4. Autahvlit uuendatakse üks kord aastas, kooli aastapäevaks.

 

 

 

TNG ruumide kasutamise hinnad


Tallinna Haridusameti 08. juuni 2010. a käskkirjaga number 1-2/321 on Tallinna Nõmme Gümnaasiumis kehtestatud alates 01. juulist 2010 ruumide kasutusse andmise ühe tunni (60minutit) hinnad järgmiselt:

1. Väikese võimla kasutamine (kuni 14 m X 28m) tööpäevadel E-N 18:00-21:00

16 eurot

2. väikese võimla kasutamine (kuni 14m X 28m) reedel, laupäeval ja pühapäeval

13 eurot

3. suure aula kasutamine üritusteks (alates 151 m2)

32 eurot

4. klassiruumi kasutamine

10 eurot.

Võimla rent Raudtee 55 vabade aegade olemasolu korral

telefon: 65 72 133 või 65 72 476

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

Nõmme Gümnaasiumi õpilaste õigused ja kohustused

Käesolev on teadmiseks ja täitmiseks kõigile NG õpilastele.

NG õpilaste õigused ja kohustused on määratud järgmiste õigusaktidega:

riiklikud õigusaktid (seadused, määrused)
NG põhimäärus
NG õppekava
NG õpilaste kodukord
NG õpilaste hindamise korraldus
NG õpilaste tunnustamise ja karistamise kord
NG õpilasesinduse põhikiri

NG õpilane:

NG õpilaseks võib saada eelmise klassi või kooliastme lõpetanu, kes on õpihimuline ja laitmatu käitumisega ning aktsepteerib kooli töökorraldust ja kodukorda.


NG-sse vastuvõtmine toimub klassitunnistuse või lõputunnistuse hinnete alusel, arvestades katsete ja vestluste tulemusi ning eeldusi õppida valitud õppesuunas.

NG õpilane on aus, töökas, kohusetundlik ja viisakas, korrektne ja lugupidav kõigi inimeste suhtes nii koolis kui väljaspool kooli.

NG õpilane austab oma kooli, selle traditsioone ja kodukorda.

NG õpilane jõuab valitud õppesuunas edasi kooli õppekavas ettenähtud nõudmiste alusel.

NG õpilasel on õigus saada NG õppekavale vastavat haridust ja kasutada õppetööks vajalikke ressursse, ruume ja vahendeid, samuti saada vajadusel konsultatsioone aineõpetajatelt. Tal on õigus saada õigeaegset teavet kooli õppetöö korralduse kohta ja omada ülevaadet oma õpitulemustest.

NG õpilasel on õigus avaldada arvamust kooli elu puudutavates küsimustes ja teha omapoolseid ettepanekuid.

NG õpilane peab loomulikuks osalemist kõiges koolis kavandatus ning annab sellesse oma jõukohase panuse, millega väärtustab kooli traditsioonide jätkumise.

NG õpilane peab auasjaks esindada oma kooli aineolümpiaadidel, festivalidel, konkurssidel spordivõistlustel jm.

Kontakt

Raudtee 73
Tallinn 11620

Registrikood: 75016651

Tel: (+372) 6 572 133

kantselei avatud

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Õppetöö toimub:
1. - 6. klass aadressil
Raudtee 55,

Tel: (+372) 6 572 476

7.- 9. klass ja gümnaasium aadressil
Raudtee 73.

ekool

http://www.elf.ee/