Täiendavad meetmed COVID-19 leviku tõkestamiseks

Nõmme gümnaasium on välja töötanud plaani esialgu kaheks nädalaks õppetöö hajutamiseks. Põhikooli III kooliastmes ja gümnaasiumis rakendatakse osalist distantsõpet.


14.-18. septembril on gümnaasiumiklassidel kontaktõpe tavapärase tunniplaani alusel, 7.-9. klassid on distantsõppel (tunnid toimuvad samuti tunniplaani järgi).


21.-25. septembril on 7.-9. klassidel kontaktõpe tavapärase tunniplaani alusel, gümnaasiumiklassid on distantsõppel (tunnid toimuvad tunniplaani järgi).

 

Väikeses rühmas õppivatel õpilastel (HEV) toimuvad vastavad tunnid kõikkontaktõppena koolis eritunniplaani järgi.
 

 

Meie esimeseks ülesandeks on teha ennetustööd nakatumise kasvu pidurdamiseks. Selleks tuleb eelkõige:

 nii klassijuhatajatel kui ka kodudel teavitada õpilasi hügieenireeglitestkinnipidamise vajadusest (sage kätepesemine, desinfitseerimine, maski õige kasutamine);
 kooli töötajatel kasutada isikukaitsevahendeid;
 õpilastel soovituslikult kasutada isikukaitsevahendeid vahetundide ajal;
 lapsevanematel ja võõrastel soovitavalt kooli mitte siseneda ilma olulise põhjuseta.